google-site-verification=B_PhikpJsQs-iNyjEPs-zPa_L2OzZxhI7I5PSeEoNR4
top of page
  • Editör

“KRİPTO PİYASASINA GÜVEN”Kripto Para Şirketlerine Kanun ve Yönetmelikler Uyarınca Yükümlülükler


“Kripto Varlık Hizmet Sağlayıcıları için Suç Gelirlerinin Aklanmasının ve Terörizmin Finansmanının Önlenmesine Dair Yükümlülüklere İlişkin Temel Esasları” rehberini, Mali Suçları Araştırma Kurulu 4 Mayıs 2021 tarihinde yayınladı. Önemli maddelerinden birisi de kripto varlık hizmet sağlayıcıları için müşteri tanımlama yükümlülüğü kapsamında alınması gereken bilgi ve belgeler konusudur.


Kimlik tespitinde; ilgilinin adı, soyadı, doğum yeri ve tarihi, uyruğu, kimlik belgesinin türü ve numarası, adresi ve imza örneği, iş ve mesleğine ilişkin bilgiler, varsa telefon numarası, faks numarası ve elektronik posta adresi ve Türk vatandaşları için de bu bilgilere ilave olarak anne, baba adı istenmektedir.


Bu amaçla alınan her önlem ve girişim, yatırımcıyı korumak adına atılan önemli adımlardan birini oluşturmaktadır. Farklı amaçla kripto piyasasını kullanmak isteyen kişileri, yetkili makamlara en kısa zamanda bildirmek, tüm hizmet sağlayıcıların görevleri arasında yer alıyor.


Kripto para işlemini yaptığınız platformun siber saldırılara karşı güvenli bir yapı kurmuş olması da çok önemli bir konudur. Hizmet sağlayıcının kurduğu yapı ne kadar güçlü olursa olsun, siber güvenlik konusunda en zayıf halka yine insan faktörüdür. Kullanıcıların, bu konuda bireysel farkındalıklarını artırmaları gerekmektedir.


Kripto Piyasası Regülasyonu ve SPK Kanunu

SPK’nın getireceği en önemli yenilik, sektörde faaliyet gösteren şirketlere asgari sermaye yükümlülüğü getirmesi olacaktır. Ayrıca uzman görüşlerine göre sektör çalışanları için Lisanslama Belgesi alma zorunluluğu da gündeme gelebilir.


SPK Kanunu’nun getireceği en önemli düzenleme ise yine vergilendirme politikasının netleşmesiyle sağlanacaktır. Bunun yanında kripto varlık tanımlamaları ve türleri ile birlikte bu varlıkların ortaya çıkarılması, ihracı, dağıtılması, alım-satım yapan platformların uyması gereken ilke ve esaslar belirlenerek, varlık saklama hizmetinin hangi şartlarda, kimler tarafından yapılabileceği netleşecektir. Uzmanlara göre, SPK kanunu yatırımcıyı korumak adına olumlu etki yaratabilir. Bu sayede kripto para hizmet sağlayıcıları için düzenleme ve yaptırım uygulama yetkisi olan kurumların belirlenecek olması, geçmiş dönemlerde çıkan olumsuz durumların yaşanmasının da önüne geçilmesi sağlanacaktır.


Kripto Para Şüpheli İşlemleri

Şüpheli işlem, yükümlüler nezdinde veya bunların aracılığı ile yapılan veya yapılmaya teşebbüs edilen işlemlere konu malvarlığının yasa dışı yollardan elde edildiğine veya yasa dışı amaçlarla kullanıldığına dair bir bilgi, şüphe veya şüpheyi gerektirecek bir hususun bulunması hallerini ifade etmektedir.


Kripto platformuna üyelik başvurusu sırasında verilen bilgilerin yetersiz, birbiriyle çelişkili olması ve müşterinin işi, mesleği ve mali durumuyla gerçekleştirdiği işlemler arasında makul bir orantının bulunmaması şüpheli işlem olarak değerlendirilmektedir.


Müşterinin şüpheli işlem olarak değerlendirilebilecek hareketleri ise; müşterinin işleme konu fon kaynağı konusunda açıklama yapmaktan kaçınması, görünürde birbirinden bağımsız hareket eden müşterilerin; aynı adres, telefon ve benzeri iletişim bilgilerini vermesi, örnek olarak gösterilebilir.


Kripto Para İşlem Platformu Kullanıcıları, Tüketici Kapsamında Değerlendirilir mi?

6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunu’nda tüketici, “ticari veya mesleki olmayan amaçlarla hareket eden gerçek veya tüzel kişiyi ifade eder” şeklinde tanımlanmıştır. Bir kişinin tüketici olarak kabul edilebilmesi için ticari amaçlarla ya da mesleki amaçlarla hareket etmemesi gerekmektedir.


Yatırımcıların, kripto para piyasasına yatırım yapmasının temel amacı, yapacağı ticari faaliyet sonucunda değer artış kazancı elde etmek istemesidir. Bu bağlamda kripto para piyasasına yatırım yapanlar, tüketici kapsamında değerlendirilmemelidir.


Son olarak uzman görüşlerine göre Mali Suçları Araştırma Kurulu’nun ve Sermaye Piyasası Kurulu’nun çıkaracağı kanun ve yönetmeliklerle birlikte kripto para piyasasına olan güvenin artacağı yönünde. Bunun nedeni ise kanun ve yönetmeliklerin yatırımcıyı koruma anlamında kripto para hizmet sağlayıcı şirketlere önemli yükümlülükler getirecek olmasıdır.


16 görüntüleme0 yorum

Son Yazılar

Hepsini Gör

Comments


bottom of page